Μεταλλικές εικόνες με τον Χριστό

amesa_diathesimo.png

Άμπελος ma 13-01-1721-4

Μεταλλική εικόνα με παράσταση την Άμπελο. Αμετάβλητη στον ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 7,56 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
amesa_diathesimo.png

Ανάληψη 13-01-1721-5

Μεταλλική εικόνα με παράσταση της Ανάληψης. Αμετάβλητη στον ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 7,56 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
amesa_diathesimo.png

Βάπτιση ma 13-01-1721-8

Μεταλλική εικόνα με παράσταση της Βάπτισης. Αμετάβλητη στον ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 7,56 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
amesa_diathesimo.png

Μυστικός Δείπνος ma 13-01-1721-28

Μεταλλική εικόνα με τον Μυστικό Δείπνο. Αμετάβλητη στον ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 7,56 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
amesa_diathesimo.png

Νυμφίος ma 13-01-1721-31

Μεταλλική εικόνα με τον Νυμφίο. Αμετάβλητη στον χρόνο. ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 7,56 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
amesa_diathesimo.png

Σταύρωση ma 13-01-1721-44

Μεταλλική εικόνα με παράσταση την Σταύρωση. Ακριβές ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 7,56 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
amesa_diathesimo.png

Χριστός ma 13-01-2025-4

Μεταλλική εικόνα με τον Χριστό. Ακριβές αντίγραφο ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 16,98 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
amesa_diathesimo.png

Μυστικός Δείπνος ma 13-00-308Χ

Εικόνα μεταλλική με τον Μυστικό Δείπνο. Με καφέ ξύλο. ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 42,34 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
amesa_diathesimo.png

Μυστικός Δείπνος ma 13-00-309Χ

Εικόνα μεταλλική με τον Μυστικό Δείπνο. Με καφέ ξύλο. ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 22,18 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
amesa_diathesimo.png

Χριστός ma 13-00-311Χ

Εικόνα μεταλλική με τον Χριστό. Με καφέ ξύλο. Αμετάβλητη ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 20,97 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
amesa_diathesimo.png

Χριστός ma 13-01-1721-50

Μεταλλική εικόνα με τον Χριστό. Ακριβές αντίγραφο ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 7,56 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
amesa_diathesimo.png

Χριστός ma 13-01-1215-3

Μεταλλική εικόνα με τον Χριστό. Αμετάβλητη στον ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 4,54 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
amesa_diathesimo.png

Χριστός ma 13-01-1214-1

Εικόνα μεταλλική με τον Χριστό. Μεταλλική οβάλ από ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 7,36 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
amesa_diathesimo.png

Χριστός ma 13-01-1619-1

Εικόνα μεταλλική με τον Χριστό. Μεταλλική οβάλ από ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 10,59 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
amesa_diathesimo.png

Η Έγερσις του Λαζάρου ma 13-01-1721-53

Μεταλλική εικόνα με την Έγερση του Λάζαρου. Ακριβές ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 7,56 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
Σελίδα 1 από 2