Πως γίνεται ο Ιησούς Χριστός σε εικόνα αγιογραφία χειροποίητη. Γρήγορος ρυθμός.