Πως γίνεται το χρύσωμα ( πως τοποθετούνται τα φύλλα χρυσού-αυτοκόλλητα) σε εικόνα αγιογραφία.