Πως να κάνετε με πολύ απλό τρόπο, το χρύσωμα ( την τοποθέτηση με τα χρυσά φύλλα-αυτοκόλλητα), και το φωτοστέφανο, επάνω σε μία εικόνα αγιογραφία.