Όλα τα στάδια της κατασκευής του ξύλου, πριν να το κάνετε μία αγιογραφία.

(Κόλλημα της γάζας στο ξύλο και μετά το στοκάρισμα. Από τον Ηλία Γκανά).